Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.darcekyprestastie.sk, ktoré zastupuje Anna Bačková, Mošovského 9, Bratislava / ďalej predajca /. Podmienky presne vymedzujú a aj upresňujú práva a povinnosti predávajúceho /www.darcekyprestastie.sk/ a kupujúceho – zákazníka . Tieto zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Kúpna zmluva a jej uzatvorenie
Kupujúci si prostredníctvom objednávky môže vybrať tovar, o ktorý má záujem. V objednávke – v kúpnej zmluve musí presne uviesť názov tovaru , kód tovaru a množstvo.Taktiež musí uviesť svoje meno a priezvisko, bydlisko, kontakty či už tel. číslo a e-mailovú adresu.
Kúpna zmluva je uzavretá vtedy, keď kupujúci potvrdí a odošle objednávku/kúpnu zmluvu/ predajcovi , ten ju potvrdí následne e-mailom. Zároveň kupujúci potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru uvedené predávajúcim na stránke www.darcekyprestastie.sk. Obchodné podmienky sú pre obidve strany záväzné.

Predávajúci sa zaväzuje:
– predávaný tovar expedovať odberateľovi bezchybný, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR a EU.
– vyhradzuje si právo zrušiť objednávku v prípade, že tovar nie je momentálne na sklade.
– je povinný kupujúceho informovať e-mailom o stave objednávky. Ak nie je možné objednávku vybaviť podľa želania zákazníka je nutné ho zo strany predajcu o tom informovať telefonicky alebo e-mailom. Zákazník môže od zmluvy odstúpiť. Pri inom dohovore obidvoch strán sa tovar odosiela kupujúcemu podľa dodacích podmienok.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru
Kupujúci sa môže zrušiť objednávku, avšak musí to oznámiť e-mailom alebo telefonicky predávajúcemu do 24 hod. od času odoslania objednávky.
Taktiež môže do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy tovar vrátiť bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený , nerozbalený a v pôvodnom obale spolu s faktúrou alebo daňovým dokladom .
Po vrátení tovaru bude kupujúcemu do 30 dní vrátená čiastka zodpovedajúca kúpnej cene tovaru , poštovné sa neuhrádza kupujúcemu pri vrátení a výmene tovaru .
Právo na odstúpenie od objednávky zaniká pri tovare , ktorý bol vyrobený špeciálne na želanie zákazníka.

4. Záruka a zodpovednosť za závady
Ak sa na tovare vyskytnú počas zákonom stanovenej záručnej doby závady je možné uplatniť reklamáciu najneskôr do dovŕšenia 2 rokov od nadobudnutia tovaru. Je možné žiadať výmenu tovaru, alebo náhradu za škodu. Tovar musí byt riadne zabalený, nepoškodený, s kópiou faktúry, opisom závady a príslušnými kontaktmi na kupujúceho. Poštovné neuhrádzame. Spiatočné dodanie tovaru po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci

5. Ceny, poštovné a balné, dodacie podmienky
Vždy platia aktuálne ceny v čase objednávky. Ceny sú uvedené vrátane 19% sadzby DPH. K cene tovaru sa pripočítava cena za poštovné a balné. Faktúra vystavená na zakúpený tovar je daňovým dokladom a je vždy súčasťou balíka.

Platobné a dodacie podmienky
a) tovar je možné zaslať na dobierku, ako balík prvej triedy Slovensko poštou
b) za tovar je možné platiť v hotovosti, pri doručení kuriérom

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Predajca sa zaväzuje tovar vyexpedovať kupujúcemu do 10 dní od dňa prijatia objednávky. Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať a prípadne poškodenie balíka treba nahlásiť doručiteľovi/prepravcovi/. Ak zistí kupujúci po prevzatí tovaru závady, musí tieto skutočnosti oznámiť písomne najneskôr do 24 hod. od prevzatia tovaru. V prípade nevyzdvihnutia zásielky si predajca vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu obojsmerné prepravné náklady na zásielku v plnej výške podľa cenníka doručovateľskej služby.

6. O ochrane osobných údajov
Poskytnutie všetkých údajov kupujúcim je dobrovoľné. Poskytnuté údaje môžu byť spracované na vybavenie objednávky a pre marketingové účely zásielkového predaja len u predajcu. Uvedené osobné údaje sa považujú za prísne dôverné a nie sú poskytované tretím osobám. Kupujúci vyplnením a potvrdením registračného formulára súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. so spracovaním všetkých tu uvedených osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia
Uvedené obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.darcekyprestastie.sk internetového obchodu Darčeky pre šťastie.
Predajca si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

v Bratislave 1.1.2021

Návštevníci

010261
Who's Online : 1